Regulamin

Drodzy Goście prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem , zapewni to Państwu pełną gwarancję spokojnego pobytu i możliwość pełnego wakacyjnego relaksu.

1. Wpłacając zadatek w wysokości 30% uzyskują Państwo pełną gwarancję rezerwacji. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie wyznaczonego terminu. Pozostałą należność za pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. Pobierana jest również kaucja w wysokości 300zł.

2. Rezygnacja z opłaconej rezerwacji nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

3. W przypadku skrócenia czasu pobytu opłata za niewykorzystany czas nie podlega zwrotowi.

4. Przekazanie domku i jego oddanie wraz z jego wyposażeniem następuje w obecności właściciela lub pracownika ośrodka.

5. Pobyt w ośrodku rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

6. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń w domkach i na terenie ośrodka powstałych z winy wynajmujących i odwiedzających je osób.

7. O wszelkich usterkach sprzętu i mienia wynikających z użytkowania prosimy zgłosić niezwłocznie personelowi ośrodka.

8. Przebywanie osób odwiedzających jest możliwe w godzinach od 8.00 do 21.00, z zastrzeżeniem, iż korzystanie z części wspólnych ośrodka przeznaczone jest tylko dla zameldowanych gości.

9. Na terenie ośrodka dzieci do lat 14 mogą przebywać jedynie pod opieką osób dorosłych. Szczególną troską należy objąć dzieci na placu zabaw.

10. Na terenie ośrodka nie odpowiadamy za uszkodzone mienie – np. parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domkach.

11. Zabrania się palenia tytoniu i smażenia ryb w domkach .

12. Zabrania się użytkowania w domkach i na tarasach urządzeń nie będących wyposażeniem ośrodka.

13. Korzystanie z grilli odbywa się poza obrębem domku i tarasu.

14. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności czasowe występujące z winy dostawców prądu , wody i obsługi zbiorczego szamba, będące w gestii gminy Postomino.

15. Prosimy o zachowanie ciszy w godzinach 23.00 do 7.00 rano.

16. Prosimy o zachowanie czystości i porządku.

17. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i BHP.

18. Zastrzegamy sobie prawo od wypowiedzenia wynajmującemu pobytu jeżeli narusza w sposób rażący spokój i nie przestrzega ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. Za niewykorzystany okres nie zwracamy pobranej opłaty

19. Teren ośrodka jest monitorowany całą dobę.

20. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

Media Społecznościowe

Kontakt

Tel:  +48 606 786 966

Email:

 jaroslawiecforestcamp@gmail.com

 

 

Ośrodek wypoczynkowy Forest Camp

Za Lasem 28

76-107 Jarosławiec

Zachodniopomorskie

Polska

 

Adres

 ©2023 forestcamp.eu

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave